Čvn
2019
Vera Polacek
Článek od .... Vera Polacek

Jan Lobkovic z Hasištejna (1450-1517) v Benátkách na cestě do Jeruzaléma k Božímu hrobu

 

Roku 1493 se do Benátek vydal z Kadaně do Benátek Jan Hasištejnský z Lobkovic – diplomat, milovník umění, starší bratr humanisty Bohuslava z Lobkovic.

Ne za obchodem, putoval k Božímu hrobu do Jeruzaléma. Obchod to ale byl pro Benátčany, do benátského přístavu se sjížděli poutnící z celé Evropy.

Po dlouhé a namáhavé cestě se pan Jan ubytoval ve vyhlášeném hostinci U bílého Lva, v paláci z 13. století, který se doposud nachází na Canal Grande nedaleko od mostu Rialto.

Most Rialto z 15. stol. foto da www.marcopolo.tv/il-ponte-di-rialto-a-venezia
Most Rialto. foto da www.marcopolo.tv/il-ponte-di-rialto-a-venezia

V paláci šlechtické rodiny Da Mosto se narodil mořeplavec Alvise Da Mosto, který ve službách portugalského prince Jindřicha doplul k ústí řeky Gambie a objevil Kapverdské souostroví

Palác Da Mosto
Palác Da Mosto

Další den se vydal s kapitánem lodi do Dožecího paláce,

vchod do Dožecího Paláce
vchod do Dožecího Paláce

kde ho přivítal Dože Agostino Barbarigo

Erb a portrét Dožete Agostino Barbarigo (portrét od G. Bellini v kostele San Pietro Martire na ostrově Murano)
Erb a portrét Dožete Agostino Barbarigo (portrét od G. Bellini v kostele San Pietro Martire na ostrově Murano)

 

erb-Stemma
erb-Stemma

a spolu s hlavním archivářem   

Hlava archivu
Hlava archivu

ověřili a zaregistrovali smlouvu (glejt), kterou se kapitán zavazoval zajistit za 50 dukátů dopravu, stravu, ubytování a bezpečný ozbrojený doprovod – tedy asi první „balíček“.

Bohatstvím Benátek byl pan Jan ohromen. Na ostrově Murano obdivuje zručnost mistrů, kteří kouzlí křehké poháry.

pohár Barovier 1470
pohár Barovier 1470

Navštívil Arsenál – loděnici, kde napočítal více jak tisíc řemeslníků a přihlížel jak ženy šijí plachty.

Vchod do Arsenálu - loděnice
Vchod do Arsenálu – loděnice

A další dny se jako pravý poutník věnoval návštěvám kostelů a svatým ostatkům, které se tam chránily. Klášterů napočítal 76, kostelů 68 a kněží a mnichů více než v celých čechách. Vybereme jen některé, museli byste zůstat jako pan Jan několik týdnů.

Kostel Svaté Lucie ustoupil moderní době a na jeho místě se nyní nachází budova nádraží, Santa Lucia. Ostatky Sv. Lucie jsou nedaleko v kostele Sv. Jeremiáše.

kostel Bosonohých Karmelitánů
kostel Bosonohých Karmelitánů

Kolejím padla za obět i část zahrady – vinice kláštera Bosonohých Karmelitánů, i když kostel nyní s barokní fasádou tu doposud stojí.

Na ostrově San Giorgio chrám Sv. Jiřího přestavěl architekt Andrea Palladio a v bývalém benediktinském kláštěře je nyní sídlo nadace G. Cini.

Na ostrově San Clemente navštívil kostel a klášter Sv. Klimenta, ve kterém byl útulek-karanténa pro poutníky. Ten by také nepoznal, nyní luxusní hotel.  

Z kostela Sv. Zachariáše se doposud zachovala část gotické fasády a kostel Sv. Heleny by určitě poznal.

Polyptych v kapli San Tarasio v kostele Sv. Zachariáše
Polyptych v kapli San Tarasio v kostele Sv. Zachariáše
Portál kostela Sv. Heleny
Portál kostela Sv. Heleny

San Francesco della Vigna s klášterem Františkánů tu doposud existuje i když s jinou fasádou a Vigna-vinice je doposud oázou zeleně a klidu.

A v den Nanebevstoupení Krista – „Sensa“ byl pan Jan svědkem benátské slavnosti, která se tu koná již skoro tisíc let – zásnub Benátek s Jaderským mořem. Přesně popisuje, jak dože sedící pod zlatohlavem na lodi vyzdobené atlasem a koberci vyplul k Lidu a tam, mezi hrady – pevnostmi u chrámu Sv. Mikuláše třikrát spouštěl na šnůře do moře zlatý prsten a potom jiný vrhl do moře a benátský patriarcha světil moře a žehnal zásnubám.

Nanebevstoupení
Nanebevstoupení

Sensa se slaví doposud – letos 1. a 2. června i když v moderní verzi se starostou, ale moře doposud světí patriarcha.

Několik dní poté pan Jan ukončil svůj pobyt, před odjezdem zajel do kláštera Sv. Mikuláše na mši a vyzpovídat se a tam mu mniši ukázali ostatky Sv. Mikuláše,patrona námořníků a benátské flotily a také ostatky – 2 „hnáty“ Sv. Prokopa, což ho udivilo. A jak se tam dostaly a zda jsou pravé to ví jen Panbůh a s těmito slovy pan Jan opustil Benátky a odplul do Svaté země k Božímu hrobu. 

Portál kostela Sv. Mikuláše
Portál kostela Sv. Mikuláše

Veronica Polacek
BestVeniceGuides
ver.polacek@gmail.com