Náměstí Svatého Marka: Dožecí palác a Basilika

Náměstí Svatého Marka: Dožecí palác a Basilika

Náměstí Svatého Marka je symbolem Benátek a ohromí Vás nádherou monumentálních budov, které jej obklopují.

Nenechejte si ujít navštěvu Dóžecího paláce, který byl po celá století sídlem vlády Benátské Republiky a v jehož okázalých sálech se odehrávaly dějiny Benátek. Po návštěvě zasedacích síní, které zdobí plátna nejvýznačnějších umělců benátské renesance jako např. Tintoretta a Veronese Vás most vzdechů zavede do věznice a seznámíte se s událostmi ze života Casanovy.

V Basilice Svatého Marka, kde jsou uchovány ostatky Evangelisty Svatého Marka se dějiny a víra sloučily s nádherou umění. Během mnoha století se stěny Basiliky obohacovaly deskami z vzácného mramoru a zlatými mosaikami.