Roku 1493 se do Benátek a dále do Svaté země k Božímu hrobu vydal Lan Lobkovic
z Hasištejna a svůj pobyt podrobně popsal kolem roku 1505.

read more