Stare powiedzenie twierdzi, iż “pomiędzy powiedzeniem a zrobieniem pośrodku jest morze” (”tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”): zdanie pełne mądrości, które wyraża wielką prawdę, i jak każda prawda nie ma wartości absolutnej, ale musi być zinterpretowana....

read more