BestVeniceGuides jest pomysłem PromoGuide Venezia, stowarzyszenia no profit założonego w 2015 roku przez autoryzowane przewodniczki miasta Wenecja w celu zaprezentowania znaku jakości i doskonałości miejscowych przewodników i promowania zawodu przewodnika turystycznego związanego z określonym terytorium w sposób zrównoważony

lokalne

ponieważ tylko ten, kto żyje na co dzień w mieście, może przekazać zwiedzającym jego współczesność, lokalne zwyczaje, codzienne życie. Z oficjalnym przewodnikiem grupy Best Venice Guides nie ryzykujesz zatracenia rzeczywistego sensu współczesnej Wenecji i będziesz mieć możliwość wysłuchania najlepszych rad, dzięki którym wykorzystasz swój pobyt w najlepszy z możliwych sposób.

profesjonalne

ponieważ nie wystarczy urodzić się w tym mieście, aby nabyć wiedzy historyczno-artystycznej na jego temat, koniecznej do opowiedzenia istoty jego ponadtysiącletniej historii, panoramy artystycznej jedynej tego rodzaju na świecie, która wiedzie od sztuki bizantyjskiej do baroku, od renesansu do neoklasycyzmu. Wszyscy przewodnicy grupy Best Venice Guides są wyjątkowo przygotowani i nieustannie się doszkalają.

upoważnione

ponieważ we Włoszech nasza profesja jest regulowana przez prawo i zabroniona jest wszelka improwizacja. Przewodnicy grupy Best Venice Guides posiadają wszystkie oficjalne licencje i odpowiadają wysokim profesjonalnym standardom, łącząc kompetencję z pasją i stale pogłębianą wiedzą.

super-wykwalifikowane

pomimo, iż niedawno we Włoszech kwalifikacje zawodowe przewodnika turystycznego rozszerzono na całe terytorium kraju, to przewodniczki z Best Venice Guides zdały szczegółowy egzamin dotyczący sprawdzenia wiadomości na temat Wenecji, który ma na celu sprawdzenie poziomu znajomości historycznej, artystycznej i językowej, otrzymując z Regionu Veneto super-kwalifikację dotyczącą Wenecji i jej prowincji.

zakochane w Wenecji

ponieważ nasza praca nie jest tylko pracą: profesjonalizm przewodników Best Venice Guides jest podbudowany szczerą i głęboką miłością do tego miasta, tak wspaniałego w swym pięknie, ale tak delikatnego w swojej istocie, że z dumą chcemy przekazać to właśnie naszym zwiedzającym.