Światło i kolor malarstwa Wenecji

Galeria Akademii Sztuk Pięknych: Światło i kolor malarstwa Wenecji

Stary średniowieczny kościół, zakon, Scuola Grande przedstawiają wszystko, co składało się na kompleks Santa Maria della Carità, a dzisiejsze Gallerie dell’Accademia, szlak wiodący przez chlubę sztuki weneckiej, jej Malarstwo. Od IV do XVIII wieku, na trasie, która przeżywa swoje odrodzenie dzięki renowacji dawnego zakonu, odkryjemy stopniowe zmiany wrażliwości w przedstawianiu świata boskiego, który od Dziewic bizantyjskich na złoconych tłach Paolo i Lorenzo Veneziano, uczłowiecza się stopniowo w obliczach Madonny w obrazach ołtarzowych Sacra Conversazione Giovanniego Belliniego. Enigma w mniejszych i bardziej okazałych płótnach, Wenecja namalowana przez Carpaccio w cyklu Święta Urszula, Burza Giorgione, Uczta w domu Lewiego (Cena a Casa di Levi) Veronese, Pieta Tycjana, poprzestając na wymienieniu tylko tych najważniejszych, pomogą nam poznać i zobaczyć Wenecję nowymi oczami.