Best Venice Guides: venecijanski izazov

Stara poslovica kaže: obećanje ludom nadanje, rečenica puna mudrosti: velika istina koja, kao sve istine, nema apsolutnu vrednost nego je podložna interpretaciji.

To što je“ između obeća i učinjenog more“ ne znači da je nemoguće ostvarenje, nego veliki izazov, prihvatiti se sa zadelo s saznanjem da će na putu biti prepreka, teškoća i bura koje se mogu prebroditi uz pomoć složne ekipe, na putu se susreću i momenti tihog vetra (bonazza) koji će omogućiti uživanje u lepoti mora.

Kakvu vezu ima ova premisa s BestVeniceGuides?

Sve je počelo u proleće 2015 godine kad je desetak kolega profesionalnih vodiča Venecije, uz kafu i piće u pauzi, odlučilo da zajedno „plove morem“! Nismo znali odakle početi, nismo imali ništa više od ideje: udružiti sve turističke vodiče, koji bi podelili s nama našu koncepciju turističkog vodiča: lansirati profesionalce u ulozi ambasadora lepote, kulture, istorije umetnosti, istorije i potrebe grada. Hteli smo da objedinimo lica koje, kao i mi, veruju u dobar turizam, koji nije u stalnom sukobu sa Venecijom i koji je u stanju da se uključi u nežni grad bez trauma. Vodič može tome da doprinese mnogo, nudeći turistima ideje i podstreke da se udalje od turističkih masa i da posete krajeve grada manje poznate, ali ne i manje lepe, dajući odušak centru koji je okupiran do kolapsa.

Promoguide Venezia by Best Venice Guides
Promoguide Venezia by Best Venice Guides
Za kvalitetni turizam u Veneciji!

Naša profesija se stalno kreće u prošlost, koju bi trebalo da „oživimo“ i da je učinimo interesantnom našim slušaocima to jest: preneti prošlost u sadašnjost, spojiti daleko i blisko u vremenu i prostoru. Nisu, suštinski, te veze labave i protivurečne, nego su naša istorija koja potiče i raspetljava se besprekidno u vremenu, prostoru i ljudima. To što smo imali na umu bilo je da povežemo tradiciju i savremeno. Da bi to ostvarili sagradili smo brod i nazvali ga „PromoGuide Venezia“, odabrali smo neophodnu ekipu da njim upravlja: Best Venice Guides.

PromoGuide Venezia: asocijacija ovlašćenih, profesionalnih, lokalnih vodiča

PromoGuide Venezia je naše udruženje, koje broji 120 vodiča koji pokrivaju više od 15 jezika. Osnovana je s ciljem da promoviše on line, podrazumeva i realizaciju stranice web, vidljivost na svim socialmedia kao facebook, instagram, twitter.

logo-BestVeniceGuides-home-page

Naša web stranica: BestVeniceGuides

Na našoj web stranici svaki vodiči ima svoj individualni prostor gde su predstavljeni obrazovanje vodiča i saveti kako posetiti grad; drugi deo stranice je specifično posvećen maršrutama; ima i sve praktične informacije u vezi prevoza, klime, plime i oseke, radno vreme komercijalne delatnosti i javne ustanove; ima i blog, deo gde sami vodiči pišu članke koji obuhvataju  razne teme vezane: za istoriju Mletačke Republike, za slikarstvo, ili veslanje po laguni, s pozorištem, sa kuriozitetima venecijanskog jezika i anegdotama.  Izbor je veliki i za svaki ukus, na svim jezicima!

Prošlo je manje od godinu dana od kada su Alessia, Anna, Antonella, Barbara, Federica, Fiona, Francesca, Luisella i Rossana počele da se susreću u Mestre, pokušavajući da pronađu neku ideju. Nasa stranica je konačno spremna.

Putovanje počinje!

Naš brod i ekipa su spremni da otplove! I vi ste svi pozvani da se ukrcate s nama: pridružite se i vi brodu „PromoGuide Venezia“ sa BestVeniceGuides!