Slikarstvo i valjarstvo sveto i svetovno

Crkva Santa Maria Gloriosa dei Frari i Scuola Grande di San Rocco slikarstvo i vajarstvo između svetog i svetovnog

U kvartu San Polo daleko od gužve nalaze se spomenici neuporedive lepote gde ćemo otkriti remek dela slikarstva i vajarstva. Velika Gotička crkva Santa Marija Gloriosa, poznata kao ”Frari” iznenađuje svojim bogatstvom i jedinstvenošću, dragoceni drveni rezbareni praktikabl (u obliku sedišta) iz XV veka, razdvaja na sveti i svetovni deo i stoji ispred Assunte –Tiziana (Uspenije Bogorodice).
Vajarsko delo Svetog Jovana (Ivana ) Krstitelja vajara Donatella slike i monumentalne grobnice vojskovođa duždova i umetnika kao sto su Tizian i Canova, grob Claudija Monteverdi, zlato i svetlost Triptiha Belini čine da je ova crkva prava riznica umetnosti i istorije.
Nedaleko dva koraka unazad nalazi se višebojna renesansna fasada.
Scuola di San Rocco koja čuva remek dela Tintoretta, likovni ciklus slika na platnu sa biblijskim sadržajima urađenim krajem XVI veka za bratstvo koje je i danas aktivno.
U sali nazvanoj „Albergo“ dramatična vizionarska slika Raspeće biće za vas trenutak duboke emocije.