Cene, koje se odnose na profesionalne vodiče, se slobodno utvrđuju zavisno od grada, vrste, trajanja usluga i broja učesnika.

Cene usluga vodiča koje primenjuje BestVeniceGuides. u 2017 kreću se od 70 Evra do 90 Evra na sat i usaglašavaju se sa vodičem.

Ako se od naših usluga odustane plaćaju se penali u dogovoru sa vodičem.

STEP 2

unesite svoje detalje da biste zatražili informacije

Obavezno je popuniti sve prostore za rezervaciju. Da bi nastavio je obavezno odabrati bar jednog vodiča.