Potraži vodiča

Cene, koje se odnose na profesionalne vodiče, se slobodno utvrđuju zavisno od grada, vrste, trajanja usluga i broja učesnika.

Cene usluga vodiča koje primenjuje BestVeniceGuides. u 2017 kreću se od 65 Evra do 85 Evra na sat i usaglašavaju se sa vodičem.

Ako se od naših usluga odustane plaćaju se penali u dogovoru sa vodičem.

Federica Fresch