Kako je bila povezana Venecija sa kopnom kada još nije bilo železničkog mosta? Koliko ima i kakve su umetničke reprodukcije konja koje se još mogu pronaći i diviti se njima u gradu? Pronađimo ih zajedno.

read more