BestVeniceGuides je ideja PromoGuide Venezia ne profitabilne organizacije osnovane 2015 od strane vodiča sa ciljem da prezentuje ekskluzivnost I kvalitet lokalnih vodiča i da promoviše profesiju turističkog vodiča vezanu za specifičnu teritoriju na prihvatljiv način.

lokalni

Samo oni koji žive svakodnevno u nekom gradu mogu posetiocima da prenesu običaje I način života.
Sa vodičima B.V.G ne gubiš realnu sadašnjicu Venecije I dobićeš prave savete kako najbolje da provedeš svoj boravak.

profesionalci

Nije dovoljno roditi se u gradu da bi imali istorijsko-umetničke kompetencije neophodne da se ispriča suština njene hiljadugodišnje istorije , Jedinstvene na svetu koja postoji od Vizantije do Baroka od Renesanse do Neoklasicizma, svi vodiči grupe B.V.G. Imaju specifičnu pripremu I usavršavaju se na kursevima.

ovlašćenost

U Italiji je naša profesija zakonom regulisana I nema improvizacije. Vodiči grupe B.V.G. imaju zvanične licence I odgovaraju visokim profesionalnim standardima objedinjavajući stručnost i strast neprestanim usavršavanjem.

super ovlašćenost

Nedavno se pojavila u Italiji titula profesionalnog turističkog vodiča koja se odnosi na celu zemlju, ali vodiči B.V.G. za razliku od pomenutih su položili vrlo selektivni ispit gde je testirana istorijsko, umetnička i jezička spremnost organizovan od strane Regione Veneto (oblast Veneto) i dobili su super ovlašćenost za Veneciju i provinciju.

Zaljubljene u Veneciju

Zaljubljene u Veneciju, ovo nije samo posao već i zaljubljenost vodiča .B.V.G. se zasniva na dubokoj I iskrenoj ljubavi prema ovom gradu, snažnom i nežnom u svojoj lepoti, koju mi hoćemo sa gordošću da prenesemo na svoje posetioce.